Cao tốc TPHCM – Mộc Bài đã hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và các quỹ đất được phê duyệt đấu giá ven cao tốc

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài đã hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và các quỹ đất được phê duyệt đấu giá ven cao tốc

Dự án cao tốc TPHCM – Mộc Bài có diện tích bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 223ha, diện tích thu hồi đất phục vụ dự án cao tốc TP.HCM – Mộc Bài trong phạm vị Tây Ninh khoảng 231ha, trong đó có 7,22ha đất công.

BD CAO TỐC

❇️ Kinh phí xây dựng tuyến đường trọng điểm này dự kiến khoảng 15.900 tỷ đồng. Trong đó,Chi phí GPMB khoảng 7.433 tỷ đồng do TPHCM và Tây Ninh chi trả.

 • Địa bàn TP.HCM khoảng 5.901 tỷ đồng.
 • Địa bàn tỉnh Tây Ninh 1.532 tỷ đồng.
 • Nguồn vốn xây lắp khoảng 8.467 tỷ đồng kêu gọi đầu tư bằng vốn BOT.
BD CAO TỐC TOÀN KHU

❇️ Giai đoạn 1 xây dựng 4 làn xe toàn tuyến

 • Phần xe chạy: 4 làn x 3,5m = 14m
 • Phân cách giữa: 0,5m
 • Dải an toàn phía tim: 2 bên x 0,25m = 0,5m
 • Dải an toàn phía lề đất: 2 bên x 0,25m = 0,5m
 • Lề đất: 2 bên x 0,5m = 1m
 • Tổng cộng: 17m
BD DOẠN HCM

===> Đến nay dự án này đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Các cơ quan chuyên môn thẩm định tham mưu UBND TP. HCM ký trình Bộ kế hoạch và Đầu tư thẩm định trong tháng 7/2022.

===> Vẫn lời khuyên đó KHÔNG NÊN ĐẦU TƯ QUÁ GẦN CAO TỐC – có hơn 1.800 ha để tạo vốn – cũng như các đường gom, cầu vượt.

Để thông tin được nhiều người biết hơn và giúp được nhiều người hơn, mình chia sẽ thông tin vị trí, quy hoạch, ranh giới các khu đất này (tổng diện tích 1.816 ha) đến quý khách hàng để phòng tránh, bảo vệ túi tiền của mình.

❇️ 07 khu đất này đã có Công văn 1898/UBND-KTTH ngày 26/10/2021 của UBND Huyện Gò Dầu về việc góp ý các khu đất lợi thế dự kiến khai thác quỹ đất tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn Huyện Gò Dầu.

Thông tin chi tiết:

1. Vị trí khu đất số 1, vùng phụ cận nút giao thông đường 782

 • Diện tích: 56 ha
 • Địa điểm: Phước Đông
 • Đất công cộng: 0,72 ha
 • Đất TMDV: 1,98 ha
 • Đất trường học: 1,44 ha
 • Đất cây xanh: 3,4 ha
 • Đất nhà ở: 27,84 ha
 • Đất giao thông: 20,62 ha
cao tốc tphcm - mộc bài

2. Vị trí khu đất đấu giá số 2, vùng phụ cận nút giao thông đường 782

 • Diện tích: 53 ha
 • Địa điểm: Phước Đông
 • Đất công cộng: 0.68 ha
 • Đất TMDV: 1,87 ha
 • Đất trường học: 1,37 ha
 • Đất cây xanh: 3,22 ha
 • Đất nhà ở: 26,35 ha
 • Đất giao thông: 19,51 ha
cao tốc tphcm - mộc bài

3. Vị trí khu đất đấu giá số 3, vùng phụ cận nút giao thông đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài và cao tốc Gò Dầu – Xa Mát.

 • Diện tích: 195 ha
 • Địa điểm: Phước Đông, Phước Thạnh, Thanh Phước
 • Đất công cộng: 2,5 ha
 • Đất TMDV: 6,88 ha
 • Đất trường học: 5,03 ha
 • Đất cây xanh: 11,86 ha
 • Đất nhà ở: 96,93 ha
 • Đất giao thông: 71,80 ha
cao tốc tphcm - mộc bài

4. Vị trí đất đấu giá số 4, vùng phụ cận nút giao thông đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài và cao tốc Gò Dầu – Xa Mát.

 • Diện tích: 213 ha
 • Địa điểm: Phước Thạnh
 • Đất công cộng: 2,73 ha
 • Đất TMDV: 7,52 ha
 • Đất trường học: 5,5 ha
 • Đất cây xanh: 12,95 ha
 • Đất nhà ở: 105,88 ha
 • Đất giao thông: 78,43 ha
BD KHU SỐ 4

5. Vị trí khu đất đấu giá số 5, vùng phụ cận nút giao Quốc lộ 22B

 • Diện tích: 168 ha
 • Địa điểm: Phước Thạnh, Hiệp Thạnh
 • Đất công cộng: 2,15 ha
 • Đất TMDV: 5,93 ha
 • Đất trường học: 4,33 ha
 • Đất cây xanh: 10,21 ha
 • Đất nhà ở: 83,51 ha
 • Đất giao thông: 61,86 ha
BD KHU SỐ 5

6. Vị trí khu đất đấu giá số 6 và 7, vùng phụ cận nút giao Quốc lộ 22B

A – Vị trí khu đất số 6
 • Diện tích: 232 ha
 • Địa điểm: Phước Trạch
 • Đất công cộng: 2,97 ha
 • Đất TMDV: 8,19 ha
 • Đất trường học: 5,99 ha
 • Đất cây xanh: 14,11 ha
 • Đất nhà ở: 115,33 ha
 • Đất giao thông: 85,42 ha
B – Vị trí khu đất số 7
 • Diện tích: 437 ha
 • Địa điểm: Phước Trạch
 • Đất công cộng: 5,59 ha
 • Đất TMDV: 15,43 ha
 • Đất trường học: 11,27 ha
 • Đất cây xanh: 26,57 ha
 • Đất nhà ở: 217,23 ha
 • Đất giao thông: 160,9 ha
BD KHU 6 7